درباره ما

اکنون که فضای مجازی با گستردگی و ویژگی‌هایی منحصربه‌فرد، ارائه خدمات متنوع ارتباطی، محتوایی و تجاری، تمام شئون فردی و اجتماعی زندگی انسان‌ها را تحت تاثیر قرارداده است و فرصت‌هایی بی‌نظیر و تهدیدهایی نرم و مخرب را به همراه آورده است، شناخت درست، مواجهه منطقی و آگاهی‌بخشی عمومی از مهم‌ترین وظایف همگانی می‌باشد. مواجهه امروزی با فضای مجازی که به عرصه حقیقی زندگی بشر تبدیل شده است، چالش‌هایی را در جامعه ایجاد کرده است که حاصل توسعه سریع اینترنت، بازی‌های رایانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی و پایین بودن دانش یا سواد فضای مجازی جامعه است. این مرکز با اهتمام ویژه به این که «اگر فضای مجازی توسط انسان مدیریت نشود انسان را مدیریت خواهد کرد» و با تمرکز بر فعالیت های ویژه آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و درمانی بر آن است تا از یک سو با راه اندازی نهضت سواد فضای مجازی در تحقق قدرت نرم ج.ا.ا گام بردارد و از سوی دیگر با ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناسی به پیشگیری و درمان آسیب های فضای مجازی بپردازد.

برای ثبت نام در دوره های ما روی لینک زیر کلیک نمایید

ثبت نام دوره سواد فضای مجازی